Minskade statsskulder i EU i början av året

Men vaccineringen mot covid-19 fortskrider i landet och förhoppningar finns om att turistindustrin ska kunna komma igång så småningom. Hösten 2020 tvingades Grekland liksom andra europeiska länder att åter införa restriktioner när en andra våg av coronapandemin drabbade landet. Tusentals greker demonstrerar i flera städer i landet mot regeringens förslag till en ny arbetsmarknadslag. Det som föreslås är bland annat mer flexibla arbetstider efter överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare, regler för distansarbete och lagstiftning för att stoppa sexuella trakasserier på arbetsplatser. Under de närmaste åren gäller det att vårda det som har uppnåtts. Det innebär att inte släppa taget om finanspolitiken, även om det rent kameralt skulle finnas ett visst utrymme för expansion.

Överväganden på statsskulden i EU-länderna

Premiärminister Tsipras säger att asylbeslutet borde upphävas och att regeringen ska överklaga ärendet till appellationsdomstolen. De bägge grekiska soldaterna är åtalade för spionage i Turkiet sedan de https://valutahandel.me/ gått över gränsen den 2 mars 2018. De åtta turkiska soldaterna flydde till Grekland efter det misslyckade kuppförsöket i Turkiet 2016. Regeringen i Ankara misstänker dem för delaktighet i kuppförsöket.

Grekiska myndigheter beviljar politisk asyl till en helikopterpilot som förde sju turkiska militärer till Grekland efter det turkiska kuppförsöket i juli 2016. Frågan har skapat spänningar till Turkiet, som har begärt att piloten och de sju militärerna ska utlämnas till Turkiet. De grekiska myndigheterna anser dock att pilotens mänskliga rättigheter skulle vara i fara vid en utlämning. En grekisk domare säger att det inte finns några bevis för att mannen varit inblandad i kuppförsöket.

Sammanfattningsvis bedömer regeringen att Riksgäldskontoret styrt den reala kronskulden och valutaskulden i enlighet med regeringens riktlinjer. Avvikelser från den långsiktiga målandelen för realskulden bedöms som rimliga ur ett kostnadsperspektiv. Skuldkrisen i euro-området har förvärrats och det kommer att ta tid för EU-länderna att komma överens om hur skuldbördorna ska fördelas. Instifta en ”Lex Skövde” – ett https://valutahandel.me/veckans-analys/statsskulden-i-eu-landerna/ förbud mot kommuner och regioner att lägga ned eller sälja anläggningar som kan vara av intresse för totalförsvaret. Ge Försvarsmakten mandat att kartlägga, länsstyrelsen mandatet att stoppa och regeringen att ytterst pröva detta. Precis som i fallet då det var nära att lokalpolitiker på Gotland upplät Slite hamn till ryska Nord Stream 2 borde det vara uppenbart att sådana beslut måste styras av riksintressen.

Ekonomi och handel

Det naturliga valet vore att placera den nya myndigheten i Göteborg. Enligt nuvarande lag ska medborgarperspektivet, det vill säga att inhämta befolkningens önskemål och synpunkter, iakttas vid ändringar i indelningen av kommuner. Jag fångade Annie Lööf Anna Kinberg Batra på bild före debatten. Nedan förbereder sig Anna för de kommande replikskiftena med statsminister Löfvén. En sak är klar – dagens missbruk måste stävjas och vi måste bli bättre på att skilja seriösa ansökningar från oseriösa. I går efter Sveriges EM-match skulle jag uträtta lite ärenden.

  • Tvärtom, uppmuntra just det när det rör sig om mediciner folk ändå tar över tid.
  • För brittisk del kommer ett utträde att slå hårt, inte minst mot London som Europas finansiella centrum.
  • Kulturskapares villkor ska förbättras genom flera långa stipendier och mer gynnsamma förutsättningar för egenföretagande.

Ett närmare och starkare nordiskt samarbete är avgörande såväl för vår regions samlade inflytande i EU som för vårt eget bidrag till säkerhet inom ramen för det kommande Nato-medlemskapet. Regeringen avser att införa dubbla straff för brott som utförs i gängkriminella miljöer och gör det straffbart att delta i kriminella nätverk. Fler kriminella utan svenskt medborgarskap ska utvisas och mindre hänsyn ska tas till anknytning. Anonyma vittnen, vistelseförbud, hemliga tvångsmedel och tidsbegränsade visitationszoner ska införas, och straffrabatten för myndiga avskaffas. Dagens form av mängdrabatt ska avskaffas, och reglerna om villkorlig frigivning skärps.

Nytt nummer av Ekonomisk Debatt: Valspecial!

Grekland ber EU och IMF att aktivera räddningspaketet, samtidigt som landet begär ytterligare lån med bättre villkor. Kraven från långivarna är nya hårda besparingar för att inom de närmaste tre åren få ner budgetunderskottet till eurozonens maxgräns på 3 procent av BNP. Låneorganet IMF godkänner en delutbetalning på 2,5 miljarder euro i krislån och uppmanar samtidigt den grekiska regeringen till snabbare “strukturreformer”, bland annat fler uppsägningar. Parlamentet antar en ny fastighetsskatt, som väntas inbringa 2,65 miljarder euro under 2014.

Hur jag annars skulle löst ut mina förbeställda pizzor vet jag inte. Jag har ju engagerat mig en del för en fungerande kontanthantering i samhället, motionerat i ämnet och även deltagit i en del träffar med Kontantupproret och även en del debatter och seminarier i frågan. Min utgångspunkt är att så länge sedlar är ett lagligt betalningsmedel måste också kontanter accepteras på alla ställen och även hanteras av bankerna. Butiker och föreningsliv måste kunna sätta in sina dagskassor på konto och privatpersoner måste kunna ta ut kontanter. Jag har flera gånger påpekat att i längden kan inte Sverige hålla på så här.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mrbu0922/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309